Pateikdamas savo asmens duomenis registruodamasis svetainėje, Pirkėjas duoda Pardavėjui sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi ir naudojami pagal 2006 m. liepos 27 d. federalinį įstatymą Nr. 152-FZ „Dėl asmens duomenų“ įvairiais būdais. šiose Taisyklėse nurodytais tikslais.